Obchodní podmínky

Obchodní podmínky www.cisteniaochrana.cz .

1. Zaměření internetového obchodu

Internetový obchod www.cisteniaochrana.cz nabízí prostředky pro čištění v domácnostech a průmyslu. Ochranu povrchů v domácnostech i pro průmyslové použití.

 Prodejce: Pavel Motyčka, Sokolovská 650, 68501 Bučovice, IČO: 765 08 366.

2. Forma a úhrada objednávek

Produkty lze objednat bez minimální hodnoty nákupu. Na základě elektronické objednávky přijde zpět e-mailem automatické potvrzení Vaší objednávky a je vystavena faktura, kterou obdrží zákazník při převzetí dodávky (v případě platby bankovním převodem je postup odlišný, viz. níže). Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou hrazeny kupujícím.

V objednávce máte možnost zvolit si úhradu:

    v hotovosti
    bankovním převodem

Při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám pošleme fakturovanou částku s číslem našeho účtu po zpracování objednávky. Zboží Vám bude dodáno do 3-5 pracovních dnů po připsání fakturované částky na náš účet. V případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.

Převzetí daňového dokladu zákazníkem

Faktura (daňový doklad) vystavená za objednané zboží, je zákazníkovi dodána společně se zbožím na uvedenou dodací adresu.

3. Platnost akční nabídky

Akční nabídka je platná v době uvedené u každého produktu a do vyprodání zásob.

4. Ceny

Ceny uvedené u produktů v e-shopu jsou s DPH.

5. Distribuce a termíny dodání: soukromá klientela

Produkty  jsou distribuovány po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím kurýrní služby (provoz kurýrní služby - v pracovních dnech od 8:00 do 17:00).

Dodací lhůta je 3-5 pracovních dní. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti.

6. Doprava a doručení zboží

Distribuce je zajišťována prostřednictvím kurýrní služby, s doručením zboží do 3-5 pracovních dnů od objednávky a zajištěním výběru hotovosti. Při objednávce vyšší než 1.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma po celé ČR, při objednávce nižší než 1.000 Kč je účtováno dopravné dle nabídky v e-shopu.

7. Osobní odběr

Zboží je možné odebrat:

na adrese - Sokolovská 650, 68501 Bučovice, po telefonické domluvě na tel. 725 044 983

Při využití služby odběrních míst Uloženka.cz (HeurekaPoint) je účtován logistický poplatek ve výši 45,-Kč. V případě jakýchkoli dotazů či problémů spojených s dopravou nás kontaktujte na: motycka@jit.cz (pracovní dny 9:00-16:30).

8. Reklamace/ vrácení zboží

    Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
    Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
    Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem
    Uplatnění reklamace : v případě reklamace kontaktujte  - motycka@jit.cz, tel: 725 044 983
    Způsob a lhůta pro vrácení peněz : vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamce.
    Vyrozumnění spotřebitele o vyřízení reklamace : spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.
    Adresa dodání reklamovaného zboží: Sokolovská 650, 68501 Bučovice

9. Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

    Odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
    Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.
    Vrácení finančních prostředků spotřebiteli: Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, neý spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.
    Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Při projevení vady v průběhu 6ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

    přiměřeným snížením kupní ceny
    náhradním dodáním zboží
    odstoupením od smlouvy

10. Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

11. Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Pavel Motyčka, IČO:  765 08 366. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen a sortimentu. Změny jsou prezentovány vždy aktuálně v e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách.

12. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících (jméno, příjmení, fakturační adresa, PSČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Z daňových důvodů je doba uchování 11 let. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Pavel Motyčka, Sokolovská 650, 68501 Bučovice a nejsou poskytovány třetím osobám - s výjimkou předání nezbytných údajů kurýrním službám pro dodání zboží. Zákazník může požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze na adrese: motycka@jit.cz nebo telefonicky na tel: 725 044 983. Informace o zákaznících obsahují: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.